PRUSZKÓW najlepsze miasto!
Grzegorz PODGÓRSKI
kandydat do Rady Miasta Pruszkowa
LISTA  19  | Okręg 

Nazywam się Grzegorz Podgórski i w nadchodzących wyborach samorządowych, zdecydowałem się kandydować do Rady Miasta z listy Komitetu Wyborczego Wspólnie Pruszków Rozwijamy KW WPR.
Pruszków jest moim rodzinnym miastem, tu mieszkam z rodziną i spędzam wolny czas. Z zawodu jestem technikiem urządzeń audiowizualnych, ale z zamiłowania i obecnie wykonywanej działalności jestem armatorem jachtowym, a w tej branży logika postępowania, bezpieczeństwo i konsekwencja są absolutnym priorytetem, te atuty chciałbym zaoferować na rzecz pracy dla miasta.

Szanowni Współmieszkańcy!
Tak jak Państwo, chciałbym, aby rodzinne miasto było miejscem na miarę swoich możliwości, dlatego widzę potrzebę wprowadzenia zmian, uczynienia go bardziej przyjaznym, prawdziwie nowoczesnym miastem, które nie będzie tylko tzw. 'sypialnią' dla stolicy, ale miejscem, w którym będzie można aktywnie i bezpiecznie spędzić czas wolny, korzystając z dużej ilości bezpiecznych miejsc rekreacyjnych.
Również niezwykle ważnym problemem w naszym mieście jest skuteczna termomodernizacja. Uważam, że można ją przeprowadzić sprawniej, bo wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem, ale tu trzeba całkowicie zmienić sposób podejścia i realizacji. Moim pomysłem jest, aby inwestor, który wykazał chęć i zainteresowanie przy działaniach termomodernizacyjnych nie był zdany na samego siebie, to urząd miejski powinien przeprowadzić proces przygotowawczy: komplet dokumentów, symulację korzyści i projekt dofinansowania.
Dlatego chciałbym swe działania skupić na:

    • całodobowy 'telefon interwencyjny' wraz ze stroną internetową oraz dedykowaną pod system android i OS aplikacją, aby każdy z mieszkańców, mógł zgłosić problem, np.: dziura w jezdni, spalona żaróka w latarni, etc. a odpowiedzialni pracownicy zgłoszenie przyjmą, nadadzą numer sprawie i będą zobowiązani informować o realizacji zgłoszenia - wszyscy jesteśmy współgospodarzami naszego miasta;
    • rewitalizacji i zwiększeniu terenów zielonych, służących do rekreacji;
    • zwiększenie odpowiedzialności ekologicznej wśród mieszkańców;
    • skuteczne działania w celu uzyskania środków budżetowych i unijnych dla realizacji działań pro-ekologicznych;
    • szeroka kampania edukacyjna i pomoc urzędu miasta dla zmaksymalizowania wymiany i instalacji urządzeń grzewczych w ramach działań termomodernizacyjnych;

Przecież Pruszków – to może być nowoczesne, europejskie miasto i wzorzec do naśladowania dla innych!
PRUSZKÓW najlepsze miasto!


z poważaniem
Grzegorz Podgórski
28.09.2018 r.
T     G+
Komitet Wyborczy Wspólnie Pruszków Rozwijamy
KW WPR

ul. Armii Krajowej 34/14, 05-803 PRUSZKÓW
NIP. ‎5342585868 | REGON. ‎381072984
konto: 25 1020 1055 0000 9702 0426 2226
e-mail: kwwpr2018@gmail.com
www:
http://wpr2018.org/kwwpr.html
tagi: stowarzyszenie Pruszków WPR wspólnie gmina powiat samorząd #rozwijamyWPR regulamin deklaracja rozwój #alternatywa #modanapruszkow #modanapruszków #wybory #wyborysamorzadowe